ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

            Η παρουσία των κατοίκων στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης ξεκινά αιώνες πριν. Πέρα από κάθε συνθήκη και συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο, οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής υπήρχαν πάντοτε στην οροσειρά της Ροδόπης με διάφορες ονομασίες που ανακαλύπτουν ορισμένοι ''ειδήμονες'' ιστορικοί διαχρονικά.       

            Ονομασίες και προσδιορισμοί που με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να πληθαίνουν για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής, χωρίς κανένα αντίκρισμα όμως. Όλοι ξέχασαν το πιο σημαντικό στοιχείο σχετικά με τους κατοίκους της ορεινής περιοχής, ότι είναι κι αυτοί άνθρωποι. Η πορεία και η ιστορία τους μέσα στο χρόνο είναι κοινή μ' αυτή της χώρας μας.

            Πάντα αποτελούσαν τους φρουρούς των συνόρων της χώρας, συνεργαζόμενοι με την πολιτεία και τις Αρχές. Οι επιρροές που έχουν δεχθεί από διάφορες επιδρομές στο παρελθόν τους καθιστά ως τον πιο παρεξηγημένο και συγχρόνως απομονωμένο λαό της Ευρώπης. Οι περισσότερες θεωρίες και απόψεις που γράφονται ή λέγονται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τους κατοίκους της ορεινής περιοχής είναι ανυπόστατες και λανθασμένες.

            Το γεγονός ότι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής είναι μουσουλμάνοι, δεν τους ενοποίησε ποτέ με τους υπόλοιπους μουσουλμάνους της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής κρατούν πάντα αποστάσεις από τους υπόλοιπους μουσουλμάνους της πεδινής περιοχής και έχουν ελάχιστες συναλλαγές.

            Εξακολουθούν να μένουν στα βουνά, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα τους, την γλώσσα τους και γενικότερα τις συνήθειες τους, ενώ δεν υφίστανται πολιτικά παιχνίδια από γειτονικές χώρες, παρά μόνο τα τελευταία χρόνια με την συναίνεση και αθόρυβη συμμετοχή της πολιτείας.

            Αναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την πρωτοβουλία, αλλά και την ευθύνη, ο σύλλογος μας παρουσιάζει 23 υλοποιήσιμες προτάσεις που θα βοηθήσουν στην ενοποίηση των κατοίκων της ορεινής περιοχής με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν την εικόνα της συγκεκριμένης περιοχής που κινδυνεύει από διεκδικήσεις και επεκτατικές δυνάμεις που δρουν ανενόχλητα τα τελευταία χρόνια...

            Πρόταση 1η: Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να αλλάξει η στάση των χριστιανών συμπολιτών μας απέναντι στους κατοίκους της ορεινής περιοχής, η οποία ήταν και είναι πάντοτε επιφυλακτική λόγω της θρησκείας τους και γι' αυτό ταυτίζονται με τους κατοίκους της πεδινής περιοχής αν και όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι της ίδιας καταγωγής.

            Πρόταση 2η: Σε συνέχεια της προσπάθειας αυτής να διορθωθεί η αντιμετώπιση των κατοίκων της ορεινής περιοχής από τους υπόλοιπους χριστιανούς συμπολίτες μας που ακόμα και σήμερα είναι από αδιάφορη έως και επιφυλακτική ή αρνητική. Παρόλο που θεσμικά είναι πολίτες της χώρας μας με ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά δεν αντιμετωπίζονται ως ίσα μέλη ενός κράτους στις καθημερινές τους συναλλαγές.

            Πρόταση 3η: Να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα πραγματικά ήθη και έθιμα των κατοίκων της ορεινής περιοχής, τα οποία θεωρούνται από τους υπόλοιπους χριστιανούς συμπολίτες μας, μυστήρια και γοητευτικά μεν, αλλά περίεργα, οπισθοδρομικά και καθυστερημένα δε.

            Πρόταση 4η: Να γίνουν προσπάθειες προσέγγισης των κατοίκων της ορεινής περιοχής, επειδή στην καθημερινή συνείδηση των υπόλοιπων χριστιανών συμπολιτών μας, οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής παρουσιάζονται ως ένας άλλος λαός που ζει κάτω από την ίδια στέγη, χωρίς όμως να γίνεται κάποια ουσιώδη προσέγγιση.

            Πρόταση 5η: Να καταστεί σαφές στην αντίληψη των υπόλοιπων χριστιανών συμπολιτών μας, μέσα από επιστημονικές μελέτες, ότι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής δεν είναι ένας απολίτιστος, ορεσίβιος και βάρβαρος λαός.

            Πρόταση 6η: Να ξεμπλοκάρει ο χρόνιος αποκλεισμός των κατοίκων της ορεινής περιοχής, μέσα από την ανάπτυξη της περιοχής, που η θρησκεία τους, οι παραδόσεις τους, τα πολιτικά παιχνίδια γειτονικών χωρών και η κλειστή κοινωνική τους οργάνωση οδήγησαν τους υπόλοιπους χριστιανούς συμπολίτες μας στην αδιάφορη στάση τους απέναντι στον λαό της ορεινής περιοχής. Ελάχιστοι χριστιανοί συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι και οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, ζούνε τελικά ανάμεσα τους.    

            Πρόταση 7η: Οι κοινωνικές συνθήκες πρέπει να αλλάζουν συνεχώς μέσα από την κατάλληλη παιδεία, για να επέλθει μια καλύτερη γνωριμία των λαών και ιδιαίτερα των κατοίκων της ορεινής περιοχής με τους υπόλοιπους χριστιανούς συμπολίτες μας.

            Πρόταση 8η: Επιστήμονες διαφόρων κλάδων θα πρέπει να μελετήσουν και να ενημερώσουν τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας μας για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής για να σπάσει αυτή η σιωπή και να αλλάξει η στάση των υπόλοιπων χριστιανών συμπολιτών προς το θετικότερο. Χρειάζεται μια άμεση επαφή με τους κατοίκους της ορεινής περιοχής.

            Πρόταση 9η: Μέσα από την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να σταματήσει αυτή η στενή σύνδεση των κατοίκων της ορεινής περιοχής με τις επεκτατικές βλέψεις γειτονικών χωρών στην συνείδηση των πολιτών της περιοχής. Η θρησκεία και γλώσσα των κατοίκων της ορεινής περιοχής είναι πλούσια σε στοιχεία γειτονικών χωρών, όπως και ελληνικά. Αυτό όμως, δεν θα πρέπει να αποτελεί βάση, ώστε να ταυτίζονται με πολίτες άλλων χωρών.

            Πρόταση 10η: Να εφαρμοστεί η ισονομία και η ισοπολιτεία και για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής. Οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής δεν χαίρουν ίσης μεταχείρισης με του υπόλοιπους πολίτες της περιοχής, ούτε είναι ενταγμένοι στην τοπική κοινωνία όπως θα έπρεπε.

            Πρόταση 11η: Να βελτιωθούν οι συνθήκες στον εργασιακό τομέα. Οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι ανειδίκευτοι εργάτες ή θύματα χρόνιας ανεργίας. Γενικά αποτελούν το βοηθητικό εργατικό δυναμικό της περιοχής. Οι υπόλοιποι χριστιανοί συμπολίτες της περιοχής τοποθετούν τους κατοίκους της ορεινής περιοχής στο περιθώριο της κοινωνικής οργάνωσης και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τους κατοίκους της πεδινής περιοχής.

            Πρόταση 12η: Μέσα από την γνωριμία των λαών θα πρέπει να επέλθει σύγκλιση των κατοίκων της ορεινής περιοχής με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας, ώστε να μην αποτελούν οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής νησίδες άλλου πολιτισμού, διαφορετικού και ξένου προς τον ελληνικό.

            Πρόταση 13η: Να γίνει μια εντελώς θετική αξιολόγηση της διαφορετικότητας των κατοίκων της ορεινής περιοχής και όχι γραφική ή οπισθοδρομική όπως γίνεται τώρα από τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Να μην θεωρείται πλέον οικονομικά και κοινωνικά υποδεέστερος λαός, μόνο και μόνο λόγω της θρησκείας, των συνηθειών και της κλειστής κοινωνίας του.  

            Πρόταση 14η: Μέσα από την ορθή ενημέρωση και προβολή να αρθούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που βαραίνουν τους κατοίκους της ορεινής περιοχής εδώ και αιώνες.

            Πρόταση 15η: Να γίνει μια προσπάθεια επιστημονικού επιπέδου γνωριμίας των κατοίκων της ορεινής περιοχής και με άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, ώστε το διαφορετικό να πάψει πλέον να ταυτίζεται με το αρνητικό. Να γίνουν τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες για την γλώσσα και την καταγωγή των κατοίκων της ορεινής περιοχής, ώστε να πάψει η λανθασμένη σύνδεση τους με τους κατοίκους της πεδινής περιοχής και να τους αποδοθούν τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά.  

            Πρόταση 16η: Να αλλάξει η απαρχαιωμένη πλέον συνταγή του κράτους απέναντι στου κατοίκους της ορεινής περιοχής και να σταματήσει η σύνδεση τους άμεσα με τις πολιτικές της χώρας μας με γειτονικές χώρες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.

            Πρόταση 17η: Να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις παραμεθόριες περιοχές από το κράτος και τους πολιτικούς.

            Πρόταση 18η: Να θεσπιστούν ευνοϊκότεροι όροι στα πανεπιστήμια της χώρας μας για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής, ώστε να σταματήσει η τεράστια διαρροή προς τα πανεπιστήμια γειτονικών χωρών.

            Πρόταση 19η: Να αρθούν επίσης, οι ανισότητες σε βάρος των κατοίκων της ορεινής περιοχής, ώστε η ένταξη τους στην πραγματικότητα της χώρας μας να στηριχθεί απ' όλους τους φορείς της πολιτείας. Να εκλείψει πλέον η κοινωνική διάκριση και ο αποκλεισμός των κατοίκων της ορεινής περιοχής από τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας μας, αλλά και από το κράτος. Όπως είναι φυσικό, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις σε έναν τομέα, οδηγεί αυτομάτως σε συνέχεια διακρίσεων και σε άλλους.

            Πρόταση 20η: Να γίνονται συνεχείς ενημερώσεις για τα θεσμικά και νομικά πλαίσια της χώρας προς τους κατοίκους της ορεινής περιοχής. Να μην αποτελούν οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής την εύκολη λεία για τους επιτήδειους και να μην αντιμετωπίζονται εχθρικά από τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας μας. Να μην αντιμετωπίζονται ως οικονομικοί μετανάστες, αλλά ως ισότιμοι πολίτες της χώρας μας με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

            Πρόταση 21η: Να δοθούν κίνητρα σε επιχειρηματίες για επενδύσεις στην ορεινή περιοχή, ώστε να προβληθούν ο λαός της, η ιστορία και η καταγωγή του και τελικά να αναπτυχθεί σε κάποιο βαθμό η περιοχή.

            Πρόταση 22η: Να δημιουργηθεί ένα υγιές και κατάλληλο περιβάλλον ένταξης των κατοίκων της ορεινής περιοχής στον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας.

            Πρόταση 23η: Να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση των κατοίκων της ορεινής περιοχής, μέσα από την αναβάθμιση των βιβλίων και των υποδομών.

            Ορισμένες έστω από τις παραπάνω προτάσεις αν υπήρχε η βούληση της πολιτείας να πραγματοποιηθούν, η κατάσταση στην ορεινή περιοχή θα άλλαζε ριζικά και δεν θα είχε την σημερινή της μορφή, ως γκέτο. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας θα είχαν διαφορετική άποψη και εικόνα για τους κατοίκους της ορεινής περιοχής και δεν θα είχε ενισχυθεί ποτέ ο αποκλεισμός και η εγκατάλειψη της περιοχής και των κατοίκων της από την πλευρά του κράτους.

            Σίγουρα το πολιτικό κόστος είναι μια τεράστια ευθύνη που κανένας πολιτικός, κανένας φορέας, καμία υπηρεσία και κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θέλει να αναλάβει. Σίγουρα οι ψήφοι των κατοίκων της ορεινής περιοχής είναι κρίσιμοι και πολύ σημαντικοί, ενώ διεκδικούνται απ' όλους τους μνηστήρες της πολιτικής ζωής της χώρας μας.

            Σίγουρα όλοι οι νόμιμα δήθεν, εκλεγμένοι εκπρόσωποι της περιοχής μας θέλουν να βολευτούν πίσω από ένα γραφείο προωθώντας ταυτόχρονα ιδεολογίες, νοοτροπίες και συνήθειες γειτονικών χωρών. Δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε όμως, ότι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής δεν είναι μόνο αριθμοί ψηφοδελτίων.

            Η ιστορία και τα γεγονότα του παρελθόντος, μαρτυρούν τα πραγματικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της ορεινής περιοχής και παράλληλα διαψεύδουν κατηγορηματικά τους σημερινούς δήθεν ''ειδικούς'' της περιοχής που μοναδική τους αποστολή είναι να διχάσουν και να διαιρέσουν τους κατοίκους της ορεινής περιοχής και όχι να ασχοληθούν ή να αναφερθούν έστω στα πραγματικά τους προβλήματα. Αν το μεγαλύτερο και βασικότερο πρόβλημα των κατοίκων της ορεινής περιοχής είναι, αν θα είναι μέλη κάποιας ''μειονότητας'' ή συνιστώσας, τότε είναι σίγουρο ότι ζούμε σε μια χώρα ακυβέρνητη και τριτοκοσμική.  

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)