ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΙΣΗ

          Οι περισσότεροι που δεν έχουν ζήσει στην περιοχή της Θράκης ή την έχουν επισκεφθεί μια φορά δεν μπορούν να ξέρουν πολλά πράγματα και όταν αναφέρονται στους μουσουλμάνους της περιοχής, φέρνουν στο μυαλό τους, είτε σκηνές από ταινίες, είτε μπούρκες και τρομοκράτες με μούσια. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι τα πράγματα. Σχεδόν όλοι οι μουσουλμάνοι της περιοχής συμμετέχουν συνειδητά σε οτιδήποτε είναι της χώρας μας, όπως τις εθνικές γιορτές και τις επετείους.

            Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ενημερώσεις μας, αποτελεί το μοναδικό μοντέλο αρμονικής συμβίωσης στον κόσμο, ενός όχι ανατρεπτικού Ισλάμ, αλλά ενός εξευρωπαϊσμένου Ισλάμ που ακόμα δεν μπορούν να κατανοήσουν ορισμένες άλλες χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα με τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Αυτό το μοντέλο αδυνατούν να το κατανοήσουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που ζουν εκτός Θράκης. Κάτι που ίσως να είναι λογικό. Δεν το κατανοούν όμως και τα κέντρα των αποφάσεων της χώρας μας που παίρνουν τις αποφάσεις για την περιοχή μας, αντιμετωπίζοντας τους μουσουλμάνους της Θράκης ως κάποιους άλλους.

            Οι προκλητικές στάσεις και η ανυπακοή που σκόπιμα διαδίδονται από ορισμένα ''ταλέντα'' της περιοχής μας, δεν αποτελούσαν ποτέ χαρακτηριστικά στοιχεία των μουσουλμάνων της Θράκης και ειδικά αυτών της ορεινής περιοχής. Ούτε και η διαχείριση ορισμένων κρίσιμων ζητημάτων, όπως των θρησκευτικών και των εκπαιδευτικών θεμάτων από ανθρώπους που εμφανίστηκαν από το πουθενά μέσα σε μια νύχτα και αυτοανακηρύχθηκαν προστάτες των μουσουλμάνων της Θράκης, αποτελούν επιλογή των πολιτών της περιοχής μας.

            Επομένως, καλό θα ήταν να γίνουν άμεσα κάποιες ουσιαστικές διαρθρωτικές κινήσεις ως προς τα θέματα αυτά, ώστε να υπάρχει νομιμότητα στην περιοχή και να μην επιβάλλει ο κάθε ''πικραμένος'' τους δικούς του νόμους και νοοτροπίες του 14ου αιώνα.  

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)