ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Με σύνθημα ''πίσω στα θρανία, μπροστά στη ζωή'' ξεκινάει τα μαθήματα του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης στο Παράρτημα του Κενταύρου. Η έναρξη των μαθημάτων, εκτός απροόπτου, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας διαρκεί 2 χρόνια και οι απόφοιτοι του μπορούν να αποκτήσουν ισότιμο απολυτήριο Γυμνασίου χωρίς γραπτές εξετάσεις. Έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο.

            Η εκπαίδευση στα σχολεία αυτά, αφορά πολίτες άνω των 18 ετών που για διάφορους λόγους δεν συνέχισαν τις σπουδές τους μετά το δημοτικό σχολείο και παρέχεται δωρεάν. Οι μετακινήσεις προς το Παράρτημα του Κενταύρου είναι κι αυτές δωρεάν και το ωράριο των μαθημάτων είναι απογευματινό. Οι ώρες των μαθημάτων είναι από τις 15:30 έως και 19:30. Επομένως, οι νέοι μαθητές/ριες των χωριών Πάχνης και Γλαύκης του φετινού προγράμματος των ΣΔΕ θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν το καθημερινό τους πρόγραμμα, ώστε να οριστούν οι ώρες για το λεωφορείο που θα τους μεταφέρει. Επίσης, θα ήταν καλό να οριστούν κεντρικά σημεία συνάντησης των μαθητών για τη διευκόλυνση των ίδιων και του οδηγού.

            Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί μια νέα αρχή για όσους αναγκάστηκαν να μην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μια δεύτερη ευκαιρία στη εκπαίδευση, την κοινωνία, την εργασία, αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Παράλληλα, αποτελεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους πολίτες που θα ήθελαν να φοιτήσουν στα ΣΔΕ, είναι να έχουν απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχουν τεστ ή διαγωνίσματα, καθώς γίνεται ποιοτική αξιολόγηση των φοιτούντων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων, ενώ υπάρχουν ήπιες μορφές αξιολόγησης, όπως φύλλα εργασίας.

            Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος με αυτόν του Γυμνασίου, βάσει του νόμου 2525 του 1997. Καλή Επιτυχία λοιπόν σε όλους τους συμμετέχοντες του φετινού προγράμματος.    

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)