Οι νερόμυλοι της Ορεινής Περιοχής

          Στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης υπήρχαν στο παρελθόν περίπου 62 νερόμυλοι. Με το πέρασμα του χρόνου οι περισσότεροι εγκαταλείφθηκαν και σήμερα μόνο πέντε απ' αυτούς λειτουργούν και εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής, ενώ ορισμένοι κινδυνεύουν με κατάρρευση ή μένουν σε αχρηστία. Οι πέντε νερόμυλοι βρίσκονται στα χωριά Πάχνη, Ωραίο, Κάτω Καρυόφυτο, Δημάριο και Σάτρες. Η ύπαρξη των νερόμυλων είναι πολύ σημαντική για την πολιτιστική παράδοση της ορεινής υπαίθρου και το θέμα της συντήρησής τους, έστω ως τμήμα της λαογραφίας της περιοχής πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος από τους αρμόδιους.

            Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των νερόμυλων είναι το άφθονο νερό. Αυτό, όμως, δεν υπάρχει πάντα και για τον λόγο αυτό λειτουργούν μόνο κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, το φθινόπωρο και τον χειμώνα ανάλογα με τον όγκο της βροχόπτωσης. Τα παλαιότερα χρόνια σε κάθε ποτάμι και σε κάθε χωριό της χώρας μας υπήρχε κι ένας νερόμυλος που χρησίμευε για το άλεσμα των σιτηρών και την παραγωγή αλεύρου.

            Η διαχείριση του νερού στην ορεινή περιοχή -που σίγουρα δεν στερείται βροχοπτώσεων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα- είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, ιδίως για τις ανάγκες της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε ειδικότερα.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)