ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

            Σύμφωνα με νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2066/19.05.2021) τα νοικοκυριά της ορεινής Θράκης που ανήκουν στις λεγόμενες "λευκές περιοχές" (όπου δηλαδή δε φτάνει το επίγειο ψηφιακό σήμα) έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν πρόσβαση σε δωρεάν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση του εξοπλισμού.

            Η διαφορά με παλαιότερα σχετικά προγράμματα είναι ότι αφενός απλοποιείται η διαδικασία, αφετέρου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αίτησης και για επίγειο τηλεοπτικό σήμα (όχι μόνο δορυφορικό). Αν πολλά νοικοκυριά το ζητήσουν, προβλέπεται η εγκατάσταση και επίγειων κεραιών για αποδέσμευση από δορυφορική πρόσβαση.

            Η διαδικασία της αίτησης είναι απλή χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών και μπορεί να γίνει από τον ίδιο το δικαιούχο μέσω του κόμβου gov.gr και μέσω των ΚΕΠ. Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την πρώτη φάση είναι μέχρι τις 15.07.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/2T2Hlcr

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)