ΥΠΟΘΕΣΗ "ΤΕΞ" – Μέρος 2ο

            Βάση κάθε σωματείου αποτελεί το καταστατικό του. Πόσοι άραγε γνωρίζουν τις διατάξεις του καταστατικού της "ΤΕΞ" για να κρίνουν, αν το σωματείο αυτό είναι συμβατό με την ελληνική (αλλά και κάθε πολιτισμένη δυτική) έννομη τάξη;

- Σύμφωνα με το αρ.8, σκοπός του σωματείου είναι "η διάδοση μεταξύ των Τούρκων της Δ. Θράκης των πνευματικών, κοινωνικών και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων  που προήλθαν από την τουρκική μεταπολίτευση". Ποια είναι η τουρκική μεταπολίτευση; Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις και τί προβλέπουν, για να μπορέσει να κρίνει κανείς, αν αυτές συμβιβάζονται με την ελληνική έννομη τάξη; Δεν θα πρέπει να μας τις διευκρινίσουν οι ιδρυτές της "ΤΕΞ"; Πώς είναι δυνατόν σκοπός ενός ελληνικού σωματείου να είναι η διάδοση μεταρρυθμίσεων ξένου κράτους στην ελληνική επικράτεια; Ποιο λογικό κράτος θα το δεχόταν αυτό;

- Σύμφωνα με το αρ.12, "τα μέλη πρέπει να μην έχουν κακή φήμη και να μην έχουν κοινωνικές και εθνικές πεποιθήσεις αντίθετες προς εκείνες που έχει το σωματείο". Έχουν τα σωματεία πεποιθήσεις; Πώς μπορείς να περιορίζεις την ελευθερία έκφρασης ενός μέλους να έχει διαφορετικές κοινωνικές πεποιθήσεις από το σωματείο; Ποιες είναι οι πεποιθήσεις αυτές και πώς τις ελέγχεις και τις μετράς για να εγγράψεις ή να διαγράψεις ένα μέλος; Ποιος κρίνει τη φήμη σου σε μια κοινωνία;

(συνεχίζεται)   

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)