ΥΠΟΘΕΣΗ "ΤΕΞ" – Μέρος 3ο

            Συνεχίζουμε με την παρουσίαση του καταστατικού της ''ΤΕΞ'', για να δείξουμε πόσο παράλογο είναι το αίτημα κάποιων για την αναγνώριση του σωματείου:

- Σύμφωνα με το αρ.14, η αίτηση για εγγραφή στο σωματείο "παραπέμπεται για έρευνα σε 2 μέλη της ένωσης. Αν δεν την ολοκληρώσουν το αργότερο σε 2 μήνες, η έρευνα παραπέμπεται σε άλλα 2 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή ή απορρίπτει την έρευνα και τη γνωστοποιεί σε όλα τα παραρτήματα της ένωσης με την ευκρινή διεύθυνση του αιτούντος". Με απλά λόγια εντός του σωματείου χτίζεται ένας μυστικός μηχανισμός πληροφοριών κι αν τα πορίσματά του δεν είναι αρεστά, στοχοποιείται το υποψήφιο μέλος με τη δημοσιοποίηση της διεύθυνσής του σε όλα τα παραρτήματα της ένωσης. Είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή μια τέτοια τριτοκοσμική διάταξη σε ελληνικό σωματείο, η οποία δημιουργεί πράκτορες και λίστες ανεπιθύμητων και κοινωνικά στιγματισμένων προσώπων;

- Σύμφωνα με το αρ.27, προβλέπεται η οριστική διαγραφή από το σωματείο σε όσους "προσβάλλουν τον τουρκισμό". Τί είναι ο τουρκισμός, πώς μετριέται και πώς ορίζεται η προσβολή του; Είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό σε ελληνικό σωματείο ένα άρθρο – αντιγραφή του αρ.301 του τουρκικού ποινικού κώδικα, και τα ελληνικά δικαστήρια να καλούνται να κρίνουν διαγραφές μελών εξετάζοντας τον τουρκισμό τους;

- Σύμφωνα με το αρ.43, όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία δε μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περιττεύει οποιοσδήποτε σχολιασμός για το πόσο αναχρονιστική και προσβλητική της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου είναι η διάταξη αυτή.

(συνεχίζεται)

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)