ΥΠΟΘΕΣΗ "ΤΕΞ" – Μέρος 4ο

Συνεχίζοντας, το καταστατικό της «ΤΕΞ» αναφέρει:

- Σύμφωνα με το αρ.55, "η ένωση έχει 2 ειδών σφραγίδες, μια επίσημη και μια ανεπίσημη". Με ποια αιτιολογία προβλέπεται αυτή η διάταξη και ποιο σκοπό εξυπηρετεί; Πρόκειται για κάποια μυστική οργάνωση;

- Σύμφωνα με το αρ.57, "όσοι ανήκουν στην ένωση φέρουν σύμβολο σε σχήμα που θα καθοριστεί από το Συμβούλιο του Κέντρου [ποιο Συμβούλιο και ποιο Κέντρο; Δεν γίνεται κατανοητό σε ποιά όργανα αναφέρεται]". Η εξωφρενική αυτή διάταξη προβλέπει να φορούν τα μέλη κάποιο σήμα (λες και πρόκειται για εβραίους στη χιτλερική Γερμανία), το οποίο μπορεί ούτε καν να γνωρίζουν όταν εγγράφονται στο σωματείο.

- Σύμφωνα με το αρ.58, "σε περίπτωση διάλυσης της ένωσης όλη η περιουσία της περιέρχεται στο εκπαιδευτικό τμήμα της τουρκικής κοινότητας". Ποια είναι η τουρκική κοινότητα και πού βρίσκεται; Εντός ή εκτός της Ελλάδας; Η ελληνική έννομη τάξη δε γνωρίζει τουρκική κοινότητα στη Θράκη, ούτε κάποιο εκπαιδευτικό της τμήμα. Μήπως η "ΤΕΞ" εννοεί ότι η περιουσία της θα περιέρχεται σε φορέα άλλου κράτους;

            Χωρίς, λοιπόν, να γίνει καμία αναφορά στις διατάξεις με το επίθετο "τουρκικός" (στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε σε μελλοντικές αναρτήσεις), ακόμα και ο φανατικότερος υποστηρικτής του παρασυστήματος στη Θράκη μπορεί να καταλάβει ότι είναι αδύνατον οι παραπάνω διατάξεις να περιληφθούν σε καταστατικό ελληνικού σωματείου.            

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)