ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ, ΑΝΤΙΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ (Μέρος 3ο)

 - Μας λυπεί που μέλη σχολικών εφορειών και γονείς θα αναγκαστούν να υπογράψουν τέτοια ψηφίσματα υπό την πίεση και τους εκβιασμούς του "παρασυστήματος" της Θράκης, αν και γνωρίζουν ότι δρουν εις βάρος των συμφερόντων των παιδιών τους. Μας χαροποιεί, ωστόσο, ότι στα καλέσματα και στις κινητοποιήσεις του Συνδέσμου ελάχιστοι πλέον ανταποκρίνονται. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τις πρόσφατες εκλογές για τη νέα διοίκησή του δεν συμμετείχαν πάνω από…30 άτομα από όλη τη Θράκη (έναντι πάνω από 450 υποψηφίων). Τόσο αντιπροσωπευτικό όργανο.  Ίσως είναι στιγμή να απεμπλακούμε από αυτή τη λογική, να στηρίξουμε την εγκύκλια και κοσμική εκπαίδευση των παιδιών μας, ενάντια στη βούληση κάποιων που θέλουν η μόρφωση των παιδιών μας να αρχίζει και να τελειώνει μέσα στο τζαμί, κατά τα εκπαιδευτικά πρότυπα πραγματικά αντικοσμικών κρατών.  

- Και κάτι τελευταίο που χάνεται στις λεπτομέρειες: σύμφωνα με το νόμο οι αρμοδιότητες των Σχολικών Εφορειών εξαντλούνται στην οικονομική διαχείριση των πόρων των μειονοτικών σχολείων. Συνεπώς, τέτοιοι "σταυροφορικοί" ρόλοι που αναλαμβάνουν οι διοικήσεις του Συνδέσμου είναι τελείως εκτός των αρμοδιοτήτων τους και μας λυπεί που κάποιοι αναλώνουν την αποστολή τους ως εφαλτήρια πολιτικών και παραγοντικών θέσεων εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων. Και απαξιώνουν το θεσμό των Σχολικών Εφοριών στα μάτια της μειονότητας.             

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)