ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ

          Επειδή έχουν ειπωθεί πολλά για το τί ακριβώς είναι η δυσλεξία, παραθέτουμε πρώτα ορισμένους μύθους που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς και στη συνέχεια τί είναι στην πραγματικότητα η δυσλεξία, ώστε να μπορούν οι γονείς να αντιλαμβάνονται έγκαιρα αν το παιδί ή τα παιδιά τους έχουν προβλήματα στο σχολείο.

Μύθοι:

            Λένε ότι η δυσλεξία επηρεάζει τον προφορικό λόγο των παιδιών. Ότι τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή μειωμένη σχολική επίδοση. Ότι όλα τα παιδιά που μπερδεύουν το ''3'' με το ''ε'' έχουν δυσλεξία. Ότι τα δυσλεκτικά παιδιά βλέπουν τα σχήματα ή τα γράμματα ανάποδα. Μόνο όταν ένα παιδί δεν γράφει τα γράμματα ανάποδα δεν έχει δυσλεξία. Ότι αν ένα παιδί γράφει με το αριστερό, αυτό προκαλεί δυσλεξία. Ότι τα δυσλεκτικά παιδιά μεγαλώνοντας θα ξεπεράσουν τη δυσλεξία τους. Ότι η δυσλεξία οφείλεται σε ψυχολογικά αίτια. Ότι η δυσλεξία μπορεί να διαγνωσθεί κάνοντας εξετάσεις. Ότι κάθε παιδί που στην αρχή της φοίτησης του στο σχολείο δυσκολεύεται στην ανάγνωση και τη γραφή έχει δυσλεξία.

Τί ακριβώς είναι η δυσλεξία;

            Η δυσλεξία επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων παιδιών και ενηλίκων σε όλο τον κόσμο, με σοβαρές εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό σχολείο μια ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση και γραφή, σε φυσιολογικά παιδιά με κανονική ή και ανώτερη ευφυία που μέχρι τότε τίποτα δεν έδειχνε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα. Είναι μια αποτυχία στην εκμάθηση του γραπτού λόγου, ιδιαίτερα της ανάγνωσης, παρά την επαρκή σχολική εκπαίδευση, τη φυσιολογική νοημοσύνη και τις επαρκείς ευκαιρίες.

            Δηλαδή αφορά και περιορίζεται μόνο στο γραπτό λόγο και όχι στον προφορικό. Παρουσιάζει δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 1-3% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζει δυσλεξία, ενώ το ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικίας που για διάφορους λόγους εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς να έχουν δυσλεξία είναι πολύ μεγαλύτερο και υπολογίζεται σε 20-25%.  

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)